Alivia Cancervårdsförsäkring

 

Trygghet i händelse av cancer
Alivia Cancervårdsförsäkring produktblad.pdf

50kr till Barncancerfonden

Varje dag drabbas ett barn av cancer i Sverige. Framsteg inom barncancerforskningen gör att över 85 procent av barnen överlever. Men det räcker inte. Barncancerfonden finansierar forskning med målet att alla cancerdrabbade barn ska överleva. Vi på Hjerta Laholm / FC Finans & Försäkring AB har därför bestämt oss för att skänka 50kr för varje nytecknad Alivia cancervårdsförsäkring som bidrag till att bekämpa barncancer

Vill du bidra utan att teckna försäkring? Klicka på länken nedan för att ge ditt bidrag till Barncancerfonden


Varför behövs en cancervårdsförsäkring?

Ca. 65 000 personer får årligen en cancerdiagnos. Cancervården i Sverige håller hög kvalitet, ändå är den inte alltid tillräcklig. Väntetiderna är ibland för långa och alla får inte den vård de behöver. Nu finns ett komplement till den offentliga vården för extra trygghet.

Alivia Cancervårdsförsäkring kompletterar den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid. Försäkringen säkrar bästa tänkbara vård för den som drabbas av cancer. Det enda som krävs för att kunna teckna cancervårdsförsäkringen i gruppform är att du är fullt arbetsför. Du kan alltså tidigare haft en cancerdiagnos och teckna försäkringen, dock omfattas inte den tidigare cancerdiagnosen av försäkringen. Försäkringen kan tecknas såväl frivilligt som obligatoriskt från 1 person och uppåt. Du kan försäkra såväl dig själv som din familj.

Så här fungerar försäkringen

Detta ingår i försäkringen

  • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling. 
  • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen. 
  •  Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancer behandlingar. • Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling, som inte ges i Sverige. 
  • Resekostnader och logi för patient samt medföljande, vid vård på annan ort. 
  • Psykologstöd för patient och närstående. 
  • Hjälp i hemmet. 
  • Alivia CancerPrevention – En förebyggande tjänst som hjälper dig att få en överblick över hur du kan förändra dina påverkbara riskfaktorer.