Om FC Finans & Försäkring AB

 
 

OM OSS

FC Finans & Försäkring AB är ett litet, personligt bolag som bedriver rådgivningsverksamhet både för privatpersoner & bolag

Vi vet att alla människor har olika förutsättningar och vår vision är att varje människa är unik så därför måste varje möte vara lika unik för att på så sätt kunna finna den lösning som passar bäst för den individ som vi möter.
Genom att lyssna på våra kunder och vara lyhörda gällande ditt behov kan vi tillsammans finna en lösning som är skräddarsydd för dig som kund.

Vår vision och värdegrunder

Varje möte är unik ochkräver därmed unika lösningar

 
Individen i fokus
Lyhördhet
Flexibilitet

Varför skall man välja oss?

FC Finans & Försäkring är ett bolag som väljer att arbeta med flera olika aktörer och genom detta kan vi åstakomma flexibilitet och möjlighet till att skapa unika lösningar för varje individ. Med oss kan du välja servicenivå och själv styra hur mycket eller lite du vill engagera dig i dina produkter.
Vad är det viktigaste för dig? Är det kanske avgifterna eller att bolaget du väljer skall jobba för hållbara investeringar med ett väl diversifierat fondutbud?  Vi väljer de produkter som är anpassade efter dina önskemål. Inte tvärtom.
Vi har en lokal förankring i södra Halland & norra Skåne men vi är flexibla och har även kunder från norr till söder.

OM BOLAGET

Bolaget bildades 2019 som konsultverksamhet till Hjerta Linköping.
Novenber 2021 gick FC över från att konsulta till att bedriva försäkring & investeringsrådgivning i egen regi.

Vi är medlemmar i förmedlarorganisationen Hjerta samt agerar anknutet ombud till Hjerta Invest.

 
Vi är ett bolag som inte ägs av varken banker, fond-, värdepappers- och försäkringsbolag vilket innebär att vi rekommenderar dig de produkter vi bedömmer vara dem bästa utifrån ditt behov och önskemål.

FC Finans & Försäkrings drivs i huvudsakligen av Mattias Tasdelen som är Licensierad Rådgivare både inom Försäkring och Investeringsrådgivning. Bolaget grundades 2019 av Mattias som valde att gå från att vara anställd på SF Insurance Group AB till att bedriva egen verksamhet.

FC Finans & Försäkring AB har tillstånd av finansinspektionen för att bedriva försäkringsdistrubition och alla rådgivare är licensierade via  Insuresec.

Mattias Tasdelen

Rådgivare & Ägare