Hur mycket kan man tjäna på att flytta pensionen?

I det här scenariot har vi tagit två fiktiva individer som båda har en varsin exakt likadan pensionsförsäkring som dom båda tecknade upp en gång i tiden.
Båda har idag ett lika stort pensionskapital på 500 000kr och båda kommer att börja ta ut pensionen om 15 år.
Avgiften för försäkringarna är 0.65% på kapitalet årligen dvs kostnaden styrs av hur mycket kapital som ligger.
Försäkringarna ligger även i fribrev vilket betyder att nya pengar inte förs in till försäkringen men kapitalet som redan är placerat jobbar för dem båda.
Och för enkelhetens skull så utgår vi från att kapitalet växer i snitt med 8% per år (även om dom flesta är medvetna om att marknaden rör sig både upp och ner och sällan är det samma från år till år så underlättar detta vår uträkning). 
Hur blir utfallet för de båda efter 15 år  

Anna Andersson 40 år

Anna Andersson väljer att flytta sin försäkring från nuvarande lösning som erbjuder en avgiftsfri skalavgift. Anna vill inte lägga ner tid på att själv ombesörja för flytten och väljer att ta hjälp av oss. 

Tillsammans med Anna gör vi en analys om kapitalet är flyttbart eller inte och när vi kommit fram till att kapitalet faktiskt är flyttbart sätter vi igång med flyttprocessen.
Anna väljer en lösning där rådgivaren får ersättning från det bolag som Anna väljer att flytta sin pension till vilket då ger Anna möjligheten att flytta sitt pensionskapital utan att belasta sin vardagsekonomi. 

(Låter denna produkt för bra för att vara sann? Kolla då vårt flytterbjudande för fribrevsflytt. Klicka här för att läsa mer om det)

Anders Andersson 40 år

Anders Andersson tycker det verkar vara bökigt att flytta sin pension och tycker att 0,65%, det är inte några höga avgifter.
Anders tycker att det är både tråkigt och krångligt och bryr sig inte att undersöka om det finns bättre lösningar än nuvarande lösning. 

Så Anders väljer att stanna kvar i den pensionslösningen som tecknades åt honom för många år sen. 

Efter att det har gått 15år så är det dags för Anna & Anders att börja ta ut pengarna.
Annas kapital har ett totalt värde på ca 2 227 000kr medan Anders har ett värde på ca 2 020 000kr
Totalt skiljer sig Anna & Anders kapital med ca 207 000kr

Hur kommer det sig att det skiljer sig så mycket?
Ju större kapital som de båda skapar genom regelbunden avkastning växer även Anders årliga avgifter som går till försäkringsbolaget. Detta leder i följd till att Anders förlorar avkastning till följd av att avgifterna äter på kapitalet. För Annas del finns det inga skalavgifter som årligen sänker Annas Kapital och genom ränta på ränta effekten tjänar Anna både på att avgifterna försvinner men även att värdeökningen sker snabbarer än för Anders.

Annas försäkringsavgifter under 15 år: 0kr                     Anders avgifter under 15 år: ca 111 800kr

Annas avkastningsförlust under 15 år: 0kr                     Anders avkastningsförlust under 15 år: ca 95 600kr

Annas totala avkastning under 15 år: ca 853 000kr                  Anders totala avkastning under 15 år: ca 786 000kr
Annas slutsumma vid uttagstillfället: ca 2 227 000kr                Anders slutsumma vid uttagstillfället: ca 2 020 000kr


Om Anna och Anders skulle välja att ta ut pengarna löpandes under 10 år skulle Anna få ut ca 18 900 i månaden medan Anders får ut ca 16 800kr


Anders beslut att inte flytta sin försäkring kostade honom ca 2100kr i månaden under 10 års tid. Bara för att han tyckte det var onödigt att lägga ner tid på att flytta försäkringen

Var inte som Anders. Flytta din pension idag med hjälp av oss som kan pension