Servicenivåer

 

Välj din servicenivå och betala utifrån den

Hos oss väljer du själv vilken servicenivå du vill ha och betalar utifrån det.
Vill du kunna ringa din rådgivare när som och boka in flera möten under året utan att behöva betala för varje tillfälle? Eller vill du göra det mesta själv men behöver hjälp med att komma igång?
Oavsett hur mycket eller lite du vill göra så har vi rätt servicenivå för dig.

Våra olika servicenivåer

Hos oss betalar du utifrån den service du önskar. Mer information gällande avgifter och ersättningar finner du i den nedladdningsbara filen under Avgifter & Ersättningar. Notera att Fullservice, Basservice & Nettoservice endast gäller sparprodukter. För personförsäkringar och andra tjänster gäller respektives försäkringsbolags prissättning.

Fullservice

Med fullservice har du alltid rådgivare nära till hands. I fullservice ingår all rådgivning, administration, kontakt med respektive bolag och allt som rör produkten du väljer.
Passar den som vill ha rådgivare nära till hands utan att behöva betala en avgift varje gång.
du kan när som helst ringa oss, boka flera möten under året och rådfråga oss hur ofta du önskar.

Basservice

Passar den som vill ha ha hjälp med rådgivning och placering initialt och efteråt sköta det mesta själv men ändå har kontakt med din rådgivare regelbundet. I Bas ingår det ett kostnadsfritt  uppföljningsmöte per år där du har möjligheten att se över sparandet och identifiera eventuella  möjligheter till förbättringar m.m.

Nettoservice

Här är alla avgifter separerade från produkterna.
Du betalar för rådgivningen och arbetet som vi lägger ner för att färdigställa ditt sparande. Du får därefter en sparmiljö fri* från skalavgifter 
Därefter väljer du själv hur ofta eller sällan du önskar rådgivning.
Passar dig som vill ha hjälp att starta sparandet och hitta rätt lösning och sedan sköta resten själv.
*Skalet där pengarna placeras är gratis. Fondavgift på valda fonder  tillkommer