Bokningsvillkor


Ansvarig för eventet

Ansvarig arrangör är FC Finans & Försäkring AB, Valhallavägen 2A 312 73 Skummeslövsstrand. Telefon 035 202 08 93  Organisationsnummer 559206-2565

Bokning av eventbiljett

Inbjudan för Event med biovisning för en person plus en medföljande. Biljetten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
När biljetten/biljetterna bokas skall den som bokar vara samma person som är inbjuden


Pris

Eventet är kostnadsfritt för den inbjudna samt en gäst.

Om biljetten/biljetterna ändå överlåts kommer deltagaren att debiteras det pris som Svenska Bio debitera FC Finans & Försäkring AB i efterhand. Debitering sker då via faktura enligt FC Finans & Försäkring AB:s allmänna villkor.


Biljett

Biljetten skall medtagas i pappersform eller i digital form. QR-koden skall gå att scanna

Avbokning eller tillägg av gäst i efterhand

Avbokning sker via Magnet event och skall göras senast tre dagar före eventet.
Måste platsen avbokas närmre eventet början behöver du ta kontakt med oss på 070-792 56 50 för dialog

Vid tillägg av gäst i efterhand kan detta ske i mån av plats.  Därför bör du boka din gäst i samband med att du bokar dina platser. Du inte garanterad att få ta med en gäst i efterhand.

Uteblivet deltagande utan att avboka biljetten

Då platserna är begränsade och är det viktigt att du bokar av din biljett i god tid så att någon annan kan ta din plats. I händelse av att du bokar en plats men uteblir utan att höra av dig till oss så kommer vi att debitera dig det pris som Svenska Bio debiterar FC Finans & Försäkring AB för biljetten/biljetterna. Debitering sker via faktura.

Reservlista

I den händelse du inte får någon plats kommer du att placeras på en reservlista.
Vid eventuellt återbud erbjuds plats för eventet enligt turordning.

Inställt eller flyttat evenemang

FC Finans & Försäkring AB förbehåller sig rätten att vid för lågt deltagarantal kunna ställa in eller flytta eventet.
Om eventet flyttas kommer du att få erbjudande att delta vid det nya tillfället och kommer då att ha förtur.
Då eventet är kostnadsfri har du som bokat biljett ingen rätt till ekonomisk ersättning.